Vietshine Group - Hội tụ cùng tỏa sáng

hội nghề nghiệp

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Image link

Trưởng phòng Kinh doanh phát triển hệ thống
(Thu nhập từ 20 – 40 Triệu)

Mảng dịch vụ y tế

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023
Image link

Nhân viên Kinh doanh phát triển hệ thống
(Thu nhập từ 12 – 18 Triệu)

Mảng dịch vụ y tế

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023
Image link

Nhân viên Kinh doanh khai thác khách đoàn
(Thu nhập từ 12 – 18 Triệu)

Mảng dịch vụ y tế

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023